hero-1.jpg

Agenda

UITNODIGING ALGEMENE VERGADERING VAN HET FONDS CHRISTOFFEL PLANTIN 

08/05/2018

Geacht Lid,

Wij hebben het genoegen U uit te nodigen op de jaarlijkse Gewone Algemene Vergadering welke gehouden wordt op dinsdag 8 mei 2018 om 18 uur stipt op de maatschappelijke zetel, gelegen op de Lange Lozanastraat 254 te 2018 Antwerpen, om te beraadslagen en te beslissen over de volgende dagorde:

  1. Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering,
  2. Goedkeuring van de jaarrekening 2017
  3. Goedkeuring van de begroting 2018
  4. Kwijting aan de bestuurders
  5. Statutaire benoemingen
  6. Varia.

De documenten voor de algemene vergadering worden per mail naar de leden verzonden.

Mogen wij u vragen per email te antwoorden op info@christoffelplantinfonds.be?

Met vriendelijke groeten,

Guy Van Doosselaere                      Jean Sanders
voorzitter                                         secretaris
Fonds Christoffel Plantin vzw
Lange Lozanastraat 254 B-2018 Antwerpen
info@christoffelplantinfonds.be
www.christoffelplantinfonds.be