WELKOM

Bij het Fonds Christoffel Plantin

Het Fonds werd opgericht in 1967 op initiatief van enkele vrienden met het idee een “PRIJS” toe te kennen aan een persoon:

 • – met de Belgische nationaliteit,
 • – met verblijfplaats in het buitenland,
 • – weinig gekend in België,
 • – welke bijdraagt tot het prestige van ons land in het buitenland
 • – die de aandacht van zijn landgenoten verdient.

Uit wat voorafgaat kunnen wij beter begrijpen dat Christoffel Plantin uiteindelijk zijn naam heeft verleend aan dit Fonds.
De prijs wordt jaarlijks uitgereikt en bestaat uit een geldsom, die momenteel 20.000 EUR bedraagt en een medaille.
In 2011 werd besloten de Prijs Christoffel Plantin jaarlijks toe te kennen volgens één van volgende categoriën: sociaal engagement (2018, 2021, …), cultuur (2019, 2022, …) en wetenschappen (2017, 2020, …).

Contact Opnemen

 • Laureaten

  Kandidaturen & onze laureaten

  De laureaat wordt verkozen door de Raad van Bestuur en door de leden van het Fonds. Na grondig onderzoek van de referentiedocumenten en na raadpleging van experten uit zijn specifieke sector worden drie kandidaten weerhouden door de raad van bestuur en dit zonder onderscheid van taal, beroep of filosofische overtuiging. De leden van het Fonds kiezen dan de laureaat uit deze drie kandidaten.

  Meer Weten?
 • Christoffel Plantin

  Over Christoffel Plantin

  Christoffel Plantin (1520-1589) vestigde zich in 1548 of 1549 in Antwerpen. Van boekbinder werd hij in 1555 boekdrukker. Christoffel Plantin heeft heel wat woningen gehad in Antwerpen, maar op 24 juni 1576 verhuisde hij voor een laatste maal en wel naar de “groote huysinghe” aan de Vrijdagmarkt te Antwerpen. Deze woning herdoopte hij tot ‘De gulden Passer’. Hij werd na zijn dood opgevolgd door zijn schoonzoon en erfgenaam Jan Moretus (een gelatiniseerde vorm van Moerentorf). Hij kon de grondslagen leggen voor het eeuwenlang voortbestaan van de “Officina Plantiniana”.

  Meer Weten?
 • Organisatie

  Over het Fonds

  Het Fonds is een vereniging zonder winstgevend doel, waarvan de statuten werden gepubliceerd in het Staatsblad van 18 oktober 1973 en aangepast op 30 mei 2006 en 8 mei 2008. Het Fonds telt meer dan honderd leden.

  Meer Weten?

Meer Info?