hero-1.jpg

Laureaten

LAUREAAT 2009

PROF. JO HAAZEN

Geboren op 24 december 1944 te Antwerpen. Hij studeerde aan het Koninklijk Vlaams Muziek Conservatorium te Antwerpen en aan de Koninklijke Beiaardschool “Jef Denyn” te Mechelen. Leerling van o.m. Flor Peeters en Staf Nees. Volgde tekenlessen aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen en aan de Stedelijke Tekenacademie te Sint-Niklaas. Hij legde zich toe op de archeologie en werd betrokken bij de historische opgravingen te Hannekeswerve (Aardenburg, Nederland, 1964). In 1973 kreeg hij een opdracht van het Antwerps Provinciebestuur voor het kopiëren van middeleeuwse grafzerken en fresco’s tijdens historische opgravingen in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal te Antwerpen. Bekwaamde zich “met grootste lof” in de pedagogie aan de Katholieke Vlaamse Hogeschool Uitbreiding te Antwerpen, verwierf het diploma Insructor de Gimnasia Energética aan het Instituto Argentino de Investigaciones Energeticas onder leiding van prof. Thomas Zeberio; werd vertrouwd met verschillende esoterische disciplines en leerde de Indische danskunst “Bharata Natyam” bij Jetty Roels in de Dansstudio “D’ Oude Kapel” te Gent. Hij was medestichter en voorzitter van de Steinerschool “Het Rozenpoortje” te Kalmthout en promotor van “De Zonneschool”, een pluralistische vereniging voor individuele en maatschappelijke bewustwording. Van 1968 tot 1981 was hij stadsbeiaardier van Antwerpen, leraar muzikale opvoeding en esthetica aan het Instituut voor Talen, Secretariaat en Toerisme “Van Celst” en leraar Esperanto aan de Stedelijke Avondleergangen voor Talen te Antwerpen. Was plaatselijk voorzitter van het Jong-Davidsfonds, voorzitter van de Koninklijke Esperanto-vereniging “La Verda Stelo” en bestuurslid van het Verbond van Vlaamse Cultuurverenigingen te Antwerpen. Als eerste laureaat van het 8ste, 9de en 10e Internationaal Beiaardconcours van het Holland-Festival te Hilversum (1966-67-68) ontwikkelde hij zich tot een van de beste beiaardiers van de huidige generatie. Zijn concerten vanuit de Onze-Lieve-Vrouwenkathedraal te Antwerpen brachten duizenden toehoorders op de been. Hij ligt aan de basis van de renaissance van de beiaardkunst in Vlaanderen na de Tweede Wereldoorlog en wordt beschouwd als een eminentie op beiaardgebied.
 

Van 1981 tot 2009 was hij stadsbeiaardier in Mechelen en van 1981 tot 2010 directeur van de Koninklijke Beiaardschool “Jef Denyn”.
Naast een vijfdelig methodisch leerboek voor beiaard, uitgegeven met de steun van de Vlaamse Overheid, realiseerde hij een aantal cd’s met beiaardmuziek en schreef verschillende publicaties over klokkenkunst en filosofische onderwerpen.
Jo Haazen concerteerde in vele landen, promootte de beiaardkunst in Japan, Rusland en China en werd in 2003 aangesteld als titularis-beiaardier van de Peter-en-Pauluskathedraal te Sint-Petersburg (Rusland).
Sedert 2006 is hij hoogleraar aan de Faculteit voor Kunst van de Staatsuniversiteit te Sint-Petersburg (afdeling orgel, klavecimbel en beiaard) en gastdocent aan de Faculty for Comparative Study of Religion and Humanism te Antwerpen.
1980 : Onderscheiding “Honors of Music”, University of California, Berkeley (VSA). of California, Berkeley (VSA).
1995: Burgerlijke Medaille Eerste Klasse, uitgereikt door het Belgisch Ministerie van Binnenlandse Zaken.
2000: Opgenomen in de Europese Ere-Senaat “Pro Pace et Unitate, e meritu et honoris causa” (BVSE-UEF).
2004 : Erediploma van de stad Sint-Petersburg en onderscheiden door president Vladimir Poetin met de “Orde van de Vriendschap” voor zijn “unieke bijdrage tot de wederopleving van de muziektradities in de Peter-en-Paulusvesting te Sint-Petersburg die aldaar in het leven geroepen werden door tsaar Peter de Grote”.
2005 : Zilveren Medaille van de European Merit Foundation (Luxemburg) “for his important activities in favor of Europe”.
2009 : Bekroond met de Christoffel Plantijn Prijs, uitgereikt voor zijn bijzondere bijdrage voor de bekendheid van België in het buitenland.
2012 : Gehonoreerd met het Gouden Label van “Klassiek Centraal” (de webkrant voor de klassieke muziekliefhebber) voor zijn ganse carrière.
2012 : Benoemd door Koning Albert II tot Commandeur in de Kroonorde.
2012 : Aanzet tot een internationaal humanitair project (Universala Esperanto-Asocio / UNESCO) ter aanvulling de “Universele Verklaring van de Rechten van de Mens” met amendementen over menselijke plichten.
2015 : Prijs van de Marnixring te Mechelen (Gaston Feremansprijs) uitgereikt door Luc Van den Brande, Em. Minister-President van de Vlaamse Regering.