hero-1.jpg

Laureaten

LAUREAAT 1969

DHR. ANTOON VOLLEMAERE

Geboren in 1929, leraar te Bujumbura, die zich aan het ontcijferen van het Maya-schrift wijdt en aan de Sorbonne promoveerde tot doctor in de Latijns-Amerikaanse studies, specialiteit Maya-paleografie, voor de eerste maal in de wereld toegekend. Hij sticht het “Vlaams Instituut voor Amerikanistiek”.