hero-1.jpg

Agenda

ALGEMENE VERGADERING FONDS CHRISTOFFEL PLANTIN – MUSEUM PLANTIn MORETUS

25/04/2017

Geacht Lid,

Wij hebben het genoegen U uit te nodigen op de jaarlijkse Gewone Algemene Vergadering welke gehouden wordt op dinsdag 25 april 2017 om 17U30 stipt in het in het Museum Plantin Moretus, Vrijdagmarkt 22-23 te 2000 Antwerpen, om te beraadslagen en te beslissen over de volgende dagorde:

1. Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering,
2. Goedkeuring van de jaarrekening 2016
3. Goedkeuring van de begroting 2017
4. Kwijting aan de bestuurders
5. Statutaire benoemingen
6. Varia.

Aansluitend aan de algemene vergadering hebben wij, samen met de leden van het Consulair Corps van Antwerpen, de eer U en uw partner uit te nodigen op een privé bezoek van het Plantin-Moretus Museum (www.museumplantinmoretus.be) dat zal plaatsvinden op dinsdag 25 april 2017 om 18u30. Het Museum Plantin Moretus is vorig jaar volledig vernieuwd en is één van de mooiste musea van de stad Antwerpen: het maakt deel uit van het Werelderfgoed van de UNESCO en toch één van de minst gekende. U vindt een klein voorsmaakje van dit prachtig museum op https://youtu.be/DpoZhKuvt6M.

Na het bezoek wordt u een receptie aangeboden, die, indien het weer het toelaat, zal gehouden worden in de mooie tuinen van de voormalige woonst van de families Plantin en Moretus.

De prijs voor de deelname aan dit uitzonderlijk bezoek bedraagt 35 EUR per persoon.

Om ons toe te laten alle nodige maatregelen te treffen op vlak van de reservatie van de gidsen en de organisatie van de receptie, zouden wij u willen vragen ons per kerende uw deelname (met het aantal personen) te willen mededelen en uw bijdrage te storten op de rekening van het Fonds, BE36 0013 7795 1381 met vermelding van uw naam en het aantal deelnemers.

Mogen wij u vragen per email te antwoorden op info@christoffelplantinfonds.be?

Met vriendelijke groeten,

Guy Van Doosselaere                               Jean Sanders
voorzitter                                                  secretaris

Fonds Christoffel Plantin vzw