• Organisatie

Over het Fonds

Het Fonds is een vereniging zonder winstgevend doel, waarvan de statuten werden gepubliceerd in het Staatsblad van 18 oktober 1973 en aangepast op 30 mei 2006 en op 8 mei 2008.
Het Fonds telt iets minder dan 100 leden onder leiding van:

 • Cathy Berx, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, erevoorzitter
 • Guy van Doosselaere, voorzitter
 • Jean Sanders, secretaris
 • Thomas Vanderlinden, penningmeester
 • Vanessa Vande Vyvere, Michel Cigrang, Matthias De Raeymaeker, Laurent Noesen, Chantou Verstraete, bestuurders

ERELEDEN

 • Camille Paulus, eregouverneur van de Provincie Antwerpen
 • Francine de Nave, eredirecteur van het Museum Plantin
 • Philip Heylen, schepen van cultuur van de Stad Antwerpen
 • Eric van Bogaert, oud – voorzitter van het Fonds
 • Christian Van Hauwaert, oud – voorzitter van het Fonds

OUD-VOORZITTERS

 • Ludo van Bogaert (+ 1989)
 • Philippe Vanderlinden (+ 1997)
 • Eric van Bogaert
 • Peter Hollenfeltz du Treux (+ 2013)
 • Christian Van Hauwaert

LEDEN

Christophe Adriaansen
Tom Blommaert
Bernard Blondeel
Christophe Castelein
Michel Cigrang
Christophe Coudron
Philippe Croonenberghs
Philippe D’Archambeau
Xavier de Bergeyck
Ann De Clercq-Belpaire
Monique De Decker-Deprez
François-Xavier de Lasa
Bert De Maeyer
Matthias De Raeymaeker
Gregoire de Streel
Thierry de Vroey
Harold Deckers
Alexandre Delen
Jacques Delen
René della Faille de Waerloos
Christophe Demeyere
Johan Dexters
Alexandre Diercxsens
Philippe Dumont
Philip Taillieu
Antoine Friling
Christophe Gross
Jean-Luc Hertoghe
Olivier Heymans
Jean Hollenfeltz du Treux
Christophe Jans
Baudouin Lagrange
Jan Lecluyse
Christian Leysen
Thomas Leysen
Luc Luyten
Jeannine Maerten
Philip Marakhowsky
Frederic Marien
Didier Matray
Stéphane Mercier
Dominique Moorkens
Jean-Albert Moorkens
Philippe Moorkens
Bernard Moortgat
Reynald Moretus Plantin de Bouchout
Laurent Noesen
Vincent Nys
Michel Permeke
Brigitte Pluys
Géraldine Sanders
Jean Sanders
Pascal Spaenjaers
Jocelyn Timmermans
Steven Tritsmans
Michou Tritsmans-Sprengers
Yoleen Van Camp
Arnaud Van de Put
Philippe Van Doninck
Guy van Doosselaere
Nicolas van Doosselaere
Philip Van Gestel
Alec van Havre
Walter van Pottelberge
François van Vyve
Thomas Vanderlinden
Charles Velge
Jean-Luc Verbaet
Edward Verte
Boris Vervoordt
Benoit Verwilghen
Jérôme Waterkeyn
Jean-Jacques Westerlund
Michael Wilford